INDIVIDANPASSADE

SKYDDSINSATSER

individanpassadeSkyddsinsatser_web

OM RILANCIO

Vi arbetar primärt med individskydd och trygghetsskapande åtgärder och tillhandahåller skyddade boenden på samtliga säkerhetsnivåer och på olika geografiska platser i hela landet.

Boendeformerna anpassas efter skyddsbehovet och kan vara i lägenhet, familjehem eller bredvidboenden.
Vi är väl medvetna om vikten av att se till individens samtliga livsområden för att lyckas med en insats, under och efter avslutad placering.

Inom Rilancio har vi samma resurskapacitet som vårt systerbolag Familjehem i Mälardalen, för att kunna hantera och bemöta de krav och önskemål våra uppdragsgivare har för placeringen av klienter i behov av vård och stöd.

Genom säkra och trygga boendemiljöer, ett brett utbud av olika stöd- och vårdinsatser i ett helhetskoncept med egna kvalitativa resurser inom verksamheten, är målet att varje enskild individ kan avsluta sin placering hos oss som en trygg, frisk, motiverad och levnadsstark person.

Rilancio-Grafik_Livboj

BEDÖMNING AV
SKYDDS- OCH VÅRDBEHOV

green-light

NIVÅ 1: GRÖN

Skyddsbehov:

För individer som behöver ett enkelt skyddat boende under kortare tid. Låg risk för utsatthet av skadligt våld.

Vårdbehov:

Vårdbehovet är här lågt och klienten är en självgående individ utan behov av vård eller övriga insatser.

yellow-light

NIVÅ 2: GUL

Skyddsbehov:

För individer som behöver ett skyddat boende under lite längre tid och att boendet i sig har ett starkare skydd. Medelstor risk för utsatthet av skadligt våld.

Vårdbehov:

Klienten kan här vara i behov lättare stödfunktioner som exempelvis boendestöd och samtalskontakt.
Medelstor risk för utsatthet av skadligt våld.

red-light

NIVÅ 3: RÖD

Skyddsbehov:

För individer som lever under hög hotbild av en aktiv hotaktör. Hög risk att bli våldsutsatt samt risk för dödligt våld.

Vårdbehov:

Stort vårdbehov där vårdinsatser som missbruksvård, krimprogram, psykologstöd/samtal samt ett långsiktigt arbete för att återetablera klienten i samhället ofta är nödvändiga.

Rilancio-Grafik_Livboj

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder en komplett omvårdnad av klienterna genom ett brett utbud av olika tjänster.