Rilancio AB.

Verksamheten avser att hjälpa människor i utsatta situationer, där hot och behovet av skydd är en primär del av problematiken. Rilancio AB består av personal med lång erfarenhet av att arbeta med människor med skyddsbehov, men också med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. 

Vi använder olika typer av boendeformer och har även möjlighet att snabbt flytta klienten till en ny miljö om det behovet uppstår. 

Vår modell bygger på utvecklade rutiner och ledningssystem för att säkerställa våra klienters möjlighet till en trygg vardag. Vår personal har lång och gedigen erfarenhet och utbildning gällande säkerhetsrutiner samt säkerhetsarbete

Rilancio AB tillhandahåller även läkare, psykiatriker, sjuksköterskor, terapeuter samt psykolog specialiserad inom kris och trauma, PTSD, differentialdiagnostik samt beroende. 

Under placeringstiden sköter vi vid behov alla myndighetskontakter. För att inte röja klienten tillsätter vi även, när det behövs, en professionell intressebevakare som förvaltar och bevakar klientens ekonomiska intressen under placeringstiden. 

Vi gör riskbedömning och behovsanalys inför och under varje placering. Vid ett förhöjt skyddsbehov placerar vi även utomlands och vid dessa situationer kan personskydd tillsättas. 


För mer information, ladda ner vår PDF här nedan.
Öppna/ladda ner PDF
Kontakta oss