Vi finns tillgängliga dygnet runt

  • SÄKERHET
  • BEROENDEVÅRD
  • EKONOMI
  • PSYKISK HÄLSA
  • KRIMINALITET
  • UTBILDNING
  • KOST & FYSIK
  • JURIDIK

01 JURIDIK

Vi har samarbete med en erfaren brottmålsadvokat som dels bistår med rådgivning, men som också kan åta sig mål när vi har en placerad kille eller tjej som är i behov av en försvarare.

02 KOST & FYSIK

Många av våra placerade killar och tjejer är i behov av stöd med att få bättre rutiner gällande kosthållning och motion. Vi har licensierad PT och kostrådgivare som kan hjälpa till med detta.

03 UTBILDNING

Oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen kan det finns behov av att få stöd och hjälp med skolan. Det kan antingen handla om att få stöd med en redan befintlig skolgång eller att helt enkelt komma igång med skolan igen efter många års frånvaro. Vi lärare och specialpedagog är behjälplig med detta genom att bland annat delta på skolmöten, hjälpa till med ansökningar, leta fram gamla betyg, men framför allt se till att den placerade får det stöd den har rätt till i skolan.

04 KRIMINALITET

Hos vissa av våra placerade är kriminaliteten starkt sammankopplat med droganvändande och utgör inget större problem när de inte längre använder droger. Många av våra placerade har dock utvecklat ett kriminellt tankemönster och en kriminell identitet och har behov av behandlingsinsatser riktade specifikt mot kriminalitet. Vi är utbildade i programmet Kriminalitet som livsstil och har lång erfarenhet av att jobba med detta.

05 PSYKISK HÄLSA

Ensam är inte alltid stark. För att börja må bättre krävs ofta att du vågar ta emot hjälp. Vi har KBT-terapeuter och psykolog med specialistkompetens inom kris och trauma samt differentialdiagnostik. I tillägg till samtalsterapi sätter vi via vår samarbetspartner in medicin när det behövs. Medicinen sätts in av psykiatriker och följs upp regelbundet av sjuksköterska. Det finns även möjlighet att genomföra olika typer av psykologutredningar. Som komplement till dessa behandlingsinsatser erbjuder vi även mindfulness.

06 EKONOMI

Det är vanligt att man dragit på sig stora skulder om man levt utanför samhället under många år. För att klara av att hålla sig nykter och drogfri samt avhålla sig från kriminalitet är det viktigt att få hjälp med detta. Som placerad hos Fimab kan du få hjälp att få en sammanställning av dina skulder, ansöka om skuldsanering eller göra upp avbetalningsplaner. Vi för även samtal kring ekonomi och vilket förhållningssätt man har haft till pengar, för att se vilka förändringar som behöver göras.

07 BEROENDEVÅRD

Vi kan erbjuda LARO-behandling samt drogtester i form av urinprov eller salivtest. Vi erbjuder även Antabus etc. Vi har beroendeterapeut med mångårig erfarenhet av olika behandlingsmodeller. Vi anpassar vår behandling efter klienten, det är inte klienten som ska anpassa sig efter en specifik behandlingsmodell.

08 SÄKERHET

Hos oss finns en säkerhetschef med mångårig erfarenhet från polisen. Säkerhetschefen har inblick i alla ärenden för att snabbt kunna kopplas in om det finns behov. Det kan handla om att en placerad har en hotbild, att det är stökigt i ett familjehem eller att det behövs extra säkerhet kring ett möte. Vår säkerhetschef arbetar till stor del förebyggande, men kopplas också in när det skett någon incident och är alltid den som är först på plats i dessa lägen.

Om Rilancio AB

Vi arbetar primärt med skydd men vi vet vikten av att se till klientens samtliga livsområden för att de ska lyckas under och efter avslutad placering.

NIVÅ 1: GRÖN

För individer som behöver ett enkelt skyddat boende under kortare tid. Detta boendet är anpassat för självgående individer utan behov av vård eller övriga insatser. Låg risk för utsatthet av skadligt våld.

NIVÅ 2: GUL

Här erbjuder vi ett skyddat boende med tillägg av lättare stöd som exempelvis boendestöd och samtalskontakt. Medelstor risk för utsatthet av skadligt våld.

NIVÅ 3: RÖD

Här är vårdbehovet stort i kombination med hög risk för att bli våldsutsatt samt risk för dödligt våld. Här finns vårdinsatser som missbruksvård, krimprogram, psykologstöd/samtal samt ett långsiktigt arbetet för att återetablera klienten i samhället.

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder en komplett omvårdnad av klienterna genom våra olika tjänster.

SÄKERHET

Hos oss finns en säkerhetschef med mångårig erfarenhet från polisen. Säkerhetschefen har inblick i alla ärenden för att snabbt kunna kopplas in om det finns behov. Det kan handla om att en placerad har en hotbild, att det är stökigt i ett familjehem eller att det behövs extra säkerhet kring ett möte.

Vår säkerhetschef arbetar till stor del förebyggande, men kopplas också in när det skett någon incident och är alltid den som är först på plats i dessa lägen.

BEROENDEVÅRD

Vi kan erbjuda LARO-behandling samt drogtester i form av urinprov eller salivtest. Vi erbjuder även Antabus etc. Vi har beroendeterapeut med mångårig erfarenhet av olika behandlingsmodeller. Vi anpassar vår behandling efter klienten, det är inte klienten som ska anpassa sig efter en specifik behandlingsmodell.

EKONOMI

Det är vanligt att man dragit på sig stora skulder om man levt utanför samhället under många år. För att klara av att hålla sig nykter och drogfri samt avhålla sig från kriminalitet är det viktigt att få hjälp med detta. Som placerad hos oss kan du få hjälp att få en sammanställning av dina skulder, ansöka om skuldsanering eller göra upp avbetalningsplaner. Vi för även samtal kring ekonomi och vilket förhållningssätt man har haft till pengar, för att se vilka förändringar som behöver göras.

JURIDIK

Vi har samarbete med en erfaren brottmålsadvokat som dels bistår med rådgivning, men som också kan åta sig mål när vi har en placerad kille eller tjej som är i behov av en försvarare.

KOST & FYSIK

Många av våra placerade killar och tjejer är i behov av stöd med att få bättre rutiner gällande kosthållning och motion. Vi har licensierad PT och kostrådgivare som kan hjälpa till med detta.

KRIMINALITET

Hos vissa av våra placerade är kriminaliteten starkt sammankopplat med droganvändande och utgör inget större problem när de inte längre använder droger.
Många av våra placerade har dock utvecklat ett kriminellt tankemönster och en kriminell identitet och har behov av behandlingsinsatser riktade specifikt mot kriminalitet. Vi är utbildade i programmet Kriminalitet som livsstil och har lång erfarenhet av att jobba med detta.

PSYKISK HÄLSA

Ensam är inte alltid stark. För att börja må bättre krävs ofta att du vågar ta emot hjälp. Vi har KBT-terapeuter och psykolog med specialistkompetens inom kris och trauma samt differentialdiagnostik. I tillägg till samtalsterapi sätter vi via vår samarbetspartner in medicin när det behövs. Medicinen sätts in av psykiatriker och följs upp regelbundet av sjuksköterska. Det finns även möjlighet att genomföra olika typer av psykologutredningar. Som komplement till dessa behandlingsinsatser erbjuder vi även mindfulness.

UTBILDNING

Oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen kan det finns behov av att få stöd och hjälp med skolan. Det kan antingen handla om att få stöd med en redan befintlig skolgång eller att helt enkelt komma igång med skolan igen efter många års frånvaro. Vi lärare och specialpedagog är behjälplig med detta genom att bland annat delta på skolmöten, hjälpa till med ansökningar, leta fram gamla betyg, men framför allt se till att den placerade får det stöd den har rätt till i skolan.

KONTAKTA OSS

Om du vill nå oss gör du det lättast via kontaktformuläret nedan. Men du kan såklart även kontakta oss via e-post eller telefon.